fbpx

K čemu jsou diety?

Jen málo slov je v naší společnosti vyslovováno tak často a s takovou vášní jako slovo „dieta“. Ne všichni si ale uvědomují šíři jeho významu. Obecně platí, že dieta značí plánovaní příjmu potravy z důvodu neideálního zdravotního stavu, nebo s motivací dosažení určitého cíle spojeného se stavem organismu nebo mysli (dieta může být založena čistě na světonázoru nebo filozofii, bez snahy o jakékoliv tělesné změny). Množství informací o dietách, které jsou prezentovány ve všech mediálních podobách je však natolik velké, že není snadné se v něm orientovat, zvláště v situaci, kdy se mnoho z těchto informací nezakládá na skutečně odborných poznatcích lékařské vědy, ale na informacích buď zcela smyšlených, nebo minimálně špatně interpretovaných.

TYPY DIET

Specifickou roli hrají diety nemocniční. Jejich cílem může být zabránění zhoršení zdravotního stavu, či přímo jeho zlepšení. Tyto diety jsou ordinovány lékařem a jejich průběh je ve většině případů lékařsky sledován, vyhodnocován, případně operativně upravován.

Výrazně komplikovanější z hlediska správné realizace diet jsou diety redukční, jejichž cílem je snížení tělesné hmotnosti. Tyto diety jsou (vyjma případů, kdy se prolínají cíle redukční a nemocniční) podstupovány laiky, kteří mohou snadno podlehnout mylným informacím a dietu realizovat špatně. To může mít pro osobu, která dietu podstupuje, za následek buď její neúčinnost, v některých případech však až vážné negativní zdravotní důsledky.

Dodržování vhodné diety je neoddělitelně spjato i s dosahováním kvalitních sportovních výkonů, zlepšením výkonnosti, se snahou o nárůst svalové hmoty apod. I v těchto případech je třeba pečlivě analyzovat dostupné informace a dietu realizovat správným způsobem, neboť špatný postup by mohl vést buď ke snížení účinnosti celého tréninkového schématu, nebo dokonce ke zdravotním komplikacím.

DIETY A JEJICH VÝZNAM

V obecné rovině je úkolem diety stanovit celkové množství energie, kterou by měl člověk podstupující tento proces přijmout, stejně jako optimální poměr základních složek potravy – bílkovin, tuků, sacharidů, ale také vitamínů, minerálů atd. Vždy je nutno přihlížet nejen k cíli, kterého má člověk díky dietě dosáhnout, ale také k jeho zdravotnímu stavu, parametrům jako je hmotnost, rodinné anamnéze apod.

Pro úspěch diety je zásadní uvědomění si faktu, že se nejedná o zázračné a rychlé řešení. Nejen v případě diet držených sportovci navíc platí, že vlastní dieta je jen jedním z dílků skládačky. Je třeba naplnění všech dílčích vlivů a parametrů k tomu, aby člověk dosáhl skutečného zvýšení své fyzické výkonnosti. Jinými slovy, bez dostatečně kvalitního cvičení dieta sama o sobě k nárůstu svalů nepovede a naopak. Take však nesmíme zapomínat na proteiny, ale to už je jiné téma.

BODYFLEXNUTRITION DOPORUČUJE