Dávkování kreatinu

Kreatin je jeden z nejčastěji skloňovaných pojmů v současném světě fitness. Jeho význam pro tvorbu adenosintrifosfátu (ATP), který je okamžitým zdrojem energie pro těžce pracující svaly v průběhu sportovního výkonu, je zásadní. Lidské tělo si však neumí tvořit zásoby ATP a musí si ho ve chvíli potřeby vytvářet. Pokud k tomu nemá potřebné stavební kameny – typicky kreatin – svalový výkon je méně kvalitní a výkonnost klesá. Význam kreatinu je tedy zřejmý, ve chvíli, kdy po svém těle požadujeme významný sportovní výkon, je na místě dodat mu právě kreatin. Jeho pozitivní efekt je však podmíněn správným dávkováním. A právě v této oblasti panuje mezi sportovci a příznivci fitness životního stylu jisté zmatení.

KOLIK KREATINU UŽÍVAT?

Kreatin rozhodně není třeba užívat v nesmyslně vysokých dávkách. Odborné studie se ve velké většině shodují na tom, že podporuje-li své svaly během tréninkového procesu zkušený sportovec, lze uvažovat o denní dávce na úrovni 10 – 20 g. Svůj efekt mají i nižší dávky, ty vyšší ve většině případů naopak pouze zatěžují organismus, aniž by přinášely jakoukoliv vyšší přidanou hodnotu. Kromě celkového množství je nicméně důležité i načasování.

BODYFLEXNUTRITION DOPORUČUJE

KDY UŽÍVAT KREATIN?

Již bylo naznačeno, že tělo nemá schopnost skladování ATP a musí si jej vytvářet. Je tedy zřejmé, že kreatin je ideální dávkovat tak, aby mohl v pravou chvíli posloužit pro výrobu adenosintrifosfátu, který dodá svalům energii pro výkon a podpoří jejich regeneraci po něm.

Z výše uvedených důvodů je vhodné přijmout jednu dávku cca 30 minut před tréninkem a druhou dávku bezprostředně poté. V těch dnech, ve kterých není žádný trénink naplánován, by si sportovec měl dávkovat cca poloviční denní dávku. Působení kreatinu je možné podporovat souběžným příjmem glukózy, případně speciálních transportních směsí přímo navržených a určených pro tento účel. U posledně jmenovaného řešení je nicméně na místě otázka, zda je jejich vyšší cena odpovídající reálnému efektu, který přinesou. Pokud si ale nebudete jistí, vždy je na místě se obrátit na odborníka.